Báo cáo Influencer Marketing 2022 [P1] – Tổng quan thị trường và các Mạng Xã Hội

Báo cáo về ngành Influencer Marketing hằng năm đã trở thành hoạt động thường niên của Influencer Marketing Hub. Sau sự thành công của các ấn bản trước, liệu báo cáo năm nay sẽ mang lại những insight thú vị nào? Cùng REVU tìm hiểu nhé.