Danh mục: Case Study

Case Study tổng hợp các dự án Influencer Marketing REVU Việt Nam thực hiện.

Case Study – Lavie

3 phút đọc MỤC ĐÍCH Nâng cao nhận diện sản phẩm và thúc đẩy doanh số về thương hiệu. GIẢI PHÁP Đề xuất danh sách Micro – Influencer có tệp người theo dõi phù hợp với dịch vụ của thương hiệu Lavie. Giới thiệu sản phẩm Lavie Sparkling Giới thiệu sản phẩm Lavie Sport Cap Lan tỏa hiệu […]

Back To Top