Case Study – Finhay

Thumbnail-Case-Study-Finhay
2 phút đọc
Case Study Finhay Header

CLIENT

[no_toc]

Finhay là ứng dụng thông minh hàng đầu Việt Nam cho đầu tư – tích lũy vừa và nhỏ.

Với các sản phẩm tài chính cá nhân đa dạng và đột phá trên nền tảng số, sự minh bạch về tài chính và nền tảng công nghệ mạnh, Finhay giúp người dùng tích lũy và đầu tư linh hoạt từ nguồn vốn nhỏ lẻ để tạo dựng tài sản và bảo vệ tương lai.

MỤC ĐÍCH

Nâng cao độ nhận diện và hiểu biết về thương hiệu.

GIẢI PHÁP

Cung cấp danh sách và liên hệ Facebook Micro Influencer có tệp người theo dõi phù hợp với Finhay.

Đề xuất định hướng nội dung và Content Creator phù hợp với chiến dịch.

KẾT QUẢ

8

CREATORS

4.082

ENGAGEMENTS

322

COMMENTS

17

SHARES

Chia sẻ bài viết và theo dõi Revu nhé!
REVU (revu.net) là một nền tảng Influencer Marketing từ Hàn Quốc. Bên cạnh là một trong những Influencer Marketing Platform lớn nhất châu Á, REVU Việt Nam là một Influencer Marketing Agency tại Việt Nam.
Back To Top