Thẻ: Lavie

Case Study – Lavie

3 phút đọc MỤC ĐÍCH Nâng cao nhận diện sản phẩm và thúc đẩy doanh số về thương hiệu. GIẢI PHÁP Đề xuất danh sách Micro – Influencer có tệp người theo dõi phù hợp với dịch vụ của thương hiệu Lavie. KẾT QUẢ Giới thiệu sản phẩm Lavie Sparkling Giới thiệu sản phẩm Lavie Sport Cap Lan […]

Back To Top