Thẻ: Facebook

Thông tin Influencer Marketing trên nền tảng Facebook

So sánh: FB Ads & Influencer Marketing

Hai hình thức quảng cáo này đều có những lợi thế và bất lợi riêng. Để tìm ra hình thức nào là phụ hợp hơn với thương hiệu của mình, marketer cần đánh giá sự khác biệt về mục tiêu, nội dung và công chúng. Quảng cáo truyền thống của Facebook bao gồm những văn […]

Back To Top
Liên hệ zalo